Pakket aanvragen

 

Nadat u zich heeft aangemeld via het contactformulier wordt u gebeld door de coördinator van het beoordelingsteam. Er wordt dan een afspraak gemaakt om uw financiële situatie in een persoonlijk gesprek te bespreken en te beoordelen naar de landelijke criteria.

Dit gesprek vind bij u thuis plaats door twee medewerkers van het beoordelingsteam.
Degenen die met u het gesprek voeren zijn gebonden aan geheimhouding. De voedselbank werkt onafhankelijk van andere hulpverlenende organisaties.

Heeft u een bewindvoerder dan zal de coördinator vragen om inzage in uw financiële gegevens. Heeft u geen bewindvoerder dan zal u gevraagd worden om inzage in één of meer afschriften van alle bank- en spaarrekeningen.