Criteria voor pakket

Wanneer komt u in aanmerking voor voedselhulp?

Elke aanvrager/elk gezin dat voldoet aan de landelijk vastgestelde criteria en woonachtig is in de gemeente Achtkarspelen kan zich aanmelden bij de Voedselbank Achtkarspelen te Surhuisterveen. Hieronder kunt u zien of u in aanmerking komt en hoe u zich kunt aanmelden.

De inkomensnorm

 

De gegevens die u moet kunnen laten zien

Aan de hand van bankafschriften (aaneengesloten over 3 maanden) moet inzage geven worden in de financiële situatie van aanvrager / gezin. Tevens dienen de volgende documenten bij de intake getoond te worden, indien aanwezig:

 • Loonstrookje van loon of uitkering) van aanvrager
 • (Indien van toepassing ook van partner en/of inwonende volwassene)
 • Huur of hypotheek
 • Zorgtoeslag
 • Huurtoeslag
 • Kindgebonden budget
 • Kinderopvangtoeslag
 • Kosten energie en water
 • Gemeentelijke- en waterschapsbelastingen
 • Voorlopige teruggave van de belastingdienst
 • Reiskosten woon-werkverkeer
 • Eventuele schulden

Uw aanmelding

Hebt u de benodigde gegevens en voldoen u aan de inkomensnorm?
Stuur ons dan een bericht via het contactformulier. Wij nemen dan contact met u op.
Zodra uw aanmelding is ontvangen hebt u minimaal één maand recht op een voedselpakket.

Het vervolg

Er wordt een afspraak gemaakt om uw financiële situatie in een persoonlijk gesprek te bespreken en te beoordelen naar de bovenstaande criteria.
Degenen die met u het gesprek voeren zijn gebonden aan geheimhouding. De voedselbank werkt onafhankelijk van andere hulpverlenende organisaties.
Heeft u een bewindvoerder dan zal de coördinator vragen om inzage in uw financiële gegevens. Heeft u geen bewindvoerder dan zal u gevraagd worden om inzage in één of meer afschriften van alle bank- en spaarrekeningen.
Ieder kwartaal vindt daarna een hertoetsing plaats.