Missie
Wij verstrekken verkregen voedsel gratis aan de armste mensen in Nederland op basis van de NIBUD-norm en doen dat uitsluitend met onbetaalde vrijwilligers.

Visie
In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. De voedselbanken helpen de armsten door ze tijdelijk te voorzien van voedselpakketten. Om de klanten van voldoende voedsel te kunnen voorzien, werkt Voedselbank Achtkarspelen samen met bedrijven, instellingen (o.a. kerken en scholen), overheden en particulieren. Zo zorgen we er samen voor dat de ergste armoede wordt bestreden, voedseloverschotten verdwijnen en het milieu minder wordt belast.
Om de zelfredzaamheid van onze klanten te vergroten, werken we samen met lokale organisaties die onze klanten helpen om weer op eigen benen te staan. Voedselhulp moet immers altijd tijdelijk zijn.

Kernwaarden
Alle vrijwilligers binnen de Voedselbank Achtkarspelen hanteren de volgende kernwaarden als maatstaf voor hun handelen:

  • We werken uitsluitend met onbetaalde vrijwilligers
  • We verstrekken voedsel en non-food (o.a. kleding) die door anderen worden gedoneerd
  • We verstrekken het gedoneerde voedsel en non-food uitsluitend aan onze klanten
  • We verstrekken zoveel mogelijk gezond voedsel in evenwichtig samengestelde en kwantitatief volwaardige pakketten
  • We verdelen het voedsel zo eerlijk mogelijk over onze klanten
  • We behandelen onze klanten met respect
  • We zijn neutraal, onafhankelijk (‘burgers voor burgers’) en transparant in onze verantwoording
  • We spreken elkaar met respect aan op het hanteren van bovenstaande kernwaarden in ons handelen

Doelstelling
Voedselbank Achtkarspelen heeft de volgende hoofddoelstellingen:

  • Het bieden van directe voedselhulp aan de armste mensen
  • Het voorkomen van verspilling van nog goed bruikbaar voedsel

Voedselbank Achtkarspelen werkt samen op het gebied van kennis, transport en voedseloverschotten met het RDC Friesland (Regionaal Distributiecentrum in Drachten).