De aanzet van het oprichten van een voedselbank in de gemeente Achtkarspelen kwam vanuit Drachten. Het bleek dat ook inwoners van de gemeente Achtkarspelen daar aanklopten voor een voedselpakket. Daar konden ze echter niet terecht, aangezien de begrenzing per gemeente is bepaald. De roep naar een voedselbank in Achtkarspelen werd dan ook steeds groter, in januari 2009 is dan ook de Stichting Voedselbank Achtkarspelen, kortweg SVA, opgericht.

De Nederlandse Voedselbank bestaat sinds 2002. De hoofddoelstellingen zijn het tegengaan van verspillingen van levensmiddelen en het tegengaan van armoede. De werkzaamheden worden puur door vrijwilligers verricht. Er zijn dan ook geen mensen in loondienst.
Het gaat er om dat door vrijwilligers verzameld voedsel – dat anders moet worden vernietigd – wordt uitgedeeld aan medeburgers, die (tijdelijk) door omstandigheden in financiële problemen zijn geraakt. Op de voedselveiligheid wordt nauwkeurig toegezien, waarbij de gestelde overheidsregels voor voedselveiligheid worden gehanteerd.

In Friesland zijn in zeventien gemeenten voedselbanken gevestigd. Deze voedselbanken werken samen in een Stichting met de naam RDC (Regionaal Distributiecentrum Friesland). Vanuit deze organisatie wordt landelijk beschikbaar voedsel verdeeld over onze provincie.

Een recentelijk onderzoek heeft uitgewezen dat 1 op de 10 Friese huishoudens van een laag inkomen leeft, waarvan de helft erg moeilijk kan rondkomen. Binnen deze groep leeft 1 op de 8 kinderen onder de armoedegrens.