Bestuur

Het bestuur van de Stichting Voedselbank Achtkarspelen heeft de volgende samenstelling:

Voorzitter:             Sytze van der Velde (algemene taken, regionale en landelijk contacten)
Secretaris:             Klaas Antuma (secretariaat, contacten regionale screeningszaken)
Penningmeester: Tjeerd Dijkema (penningmeester)
Lid:                         Jappie Dijkstra (voedsel- en fondsenverwerving)
Lid:                         Vacature (voedselveiligheid)

Coördinator cliëntcontacten en screeningszaken: Karla
E-mail:                   info@voedselbankachtkarspelen.nl