Bestuur

Het bestuur van de Stichting Voedselbank Achtkarspelen heeft de volgende samenstelling:

Voorzitter:             Sytze van der Velde (algemene taken, regionale en landelijk contacten)
Secretaris:             Edwin van Hielkema (secretariaat, contacten regionale screeningszaken)
Penningmeester: Tjeerd Dijkema (penningmeester)
Lid:                         Jappie Dijkstra (voedsel- en fondsenverwerving)
Lid:                         Tom van der Veen (voedselveiligheid)
Lid:                         Klaas Antuma (algemene zaken)

Coördinator cliëntcontacten en screeningszaken: Karla
E-mail:                   info@voedselbankachtkarspelen.nl