Het bestuur van de Stichting Voedselbank Achtkarspelen heeft de volgende samenstelling:

Voorzitter:             Engbert van Esch (algemene taken, regionale en landelijk contacten)
Secretaris:             Edwin van Hielkema (secretariaat, voedselveiligheid)
Penningmeester: Tjeerd Dijkema (penningmeester)
Lid:                         Jappie Dijkstra (voedsel- en fondsenverwerving)
Lid:                         Klaas Antuma (algemene zaken)

Coördinator cliëntcontacten en screeningszaken: Evert
E-mail:                   info@voedselbankachtkarspelen.nl