ANBI

Schenkt u wel eens aan een ANBI (algemeen nut beogende instelling) goed doel? Dan mag u deze schenking alleen aftrekken van de Belastingdienst als het goede doel de ANBI status heeft.

De Stichting Voedselbank Achtkarspelen is  m.i.v. 01-01-2008 door de Belastingdienst aangemerkt als een ANBI

ANBI-informatie Stichting Voedselbank Achtkarspelen
Kamer van Koophandel onder nummer: 01143868
Fiscaal nummer (RSIN): 8203.38.564
E-mail: bestuur@voedselbankachtkarspelen.nl
Website: www.voedselbankachtkarspelen.nl

U kunt onze ANBI-status verifieren door naar de website van de Belastingdienst te gaan: Als u vervolgens in het veld ‘Instelling’ Stichting Voedselbank Achtkarspelen intikt en in het veld ‘Vestigingsplaats’ Achtkarspelen , krijgt u het resultaat.

Bestuur
Zie hiervoor onder het kopje “over ons > bestuur”.

Beloningsbeleid
De Voedselbank werkt uitsluitend met vrijwilligers, die geen beloning krijgen. In bepaalde gevallen worden alleen de kosten die gemaakt zijn voor de Voedselbank vergoed.

Doelstelling
De doelstelling is: het bestrijden van (verborgen) armoede en tegengaan van verspilling van bruikbaar voedsel.

Jaarverslagen
Er wordt jaarlijks een verslag gedaan van de activiteiten, een financiële verantwoording en een begroting voor het komende jaar gemaakt. Deze zijn hieronder te downloaden.

Lees meer