Stichting Voedselbank Achtkarspelen

Steun Voedselbank Achtkarspelen

Steun voedselbank Achtkarspelen.

De Voedselbank Achtkarspelen ontvangt geen structurele subsidiestromen.
Op lokaal niveau worden enkele initiatieven wél ondersteund door de betreffende gemeente, maar dit is incidenteel.

Met name de exploitatiekosten zoals brandstof, verzekeringen, telefoon, kantoorbenodigdheden, reiskosten enz. worden betaald uit giften van particulieren, kerken en het bedrijfsleven.

Wilt u ons ondersteunen stort dan uw bijdrage op bankrekeningnummer NL97RABO0149480644

t.n.v. St. Voedselbank Achtkarspelen te Surhuisterveen. 

De Voedselbank Achtkarspelen beschikt over een ANBI status. Dat houdt in dat giften kunnen worden opgevoerd bij de belastingaangifte en hiermee in aanmerkingen komen voor aftrek.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Vele ondernemers willen hun bedrijfsvoering verduurzamen zowel op sociaal-maatschappelijk gebied, als op het terrein van natuur en milieu.
De voedselbank Achtkarspelen prijst zich gelukkig met het feit dat er in Surhuisterveen ook zulke ondernemingen zijn.
Wij danken de onderstaande ondernemers namens onze cliënten voor hun bijdrage in de vorm van producten.